Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

REKLAMACE

Záruční doba je dána zákonem a je stanovena v § 620 občanského zákoníku na 24 měsíců. Tuto záruku však nelze uplatnit v případě, kdy montáž dřevěné konstrukce nebyla provedena naší firmou a je evidentně zákazníkem neodborně smontovaná nebo ukotvená. V těchto případech nenese naše firma žádnou zodpovědnost za vzniklé škody na majetku či za případné ublížení na zdraví.

Dřevěné konstrukce jsou vyráběny z masivních konstrukčních hranolů (KVH) z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. Jedná se tedy o nehomogenní materiál, kde podle normy ČSN 73 2824-1:2004 je přípustná sukovitost. Za předmět reklamace nelze tedy považovat přítomnost suků. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 % a je tedy maximálně eliminován vznik výsušných trhlin. Nelze je však zcela vyloučit. Výsušné trhliny, které nenarušují pevnost a stabilitu výrobku nemohou být předmětem reklamace, jelikož se jedná o přirozenou vlastnost dřeva.

V případě reklamace je nutné kontaktovat naší firmu ještě před vlastním natřením konstrukce. Natřené nebo jinak ošetřené výrobky či jednotlivé díly nelze reklamovat! 

Další podrobnosti se dočtete v našich Obchodních podmínkách.

Krovy Střechy Dřevostavby Lorenc.
Copyright © 2021. All Rights Reserved.