Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

MONTÁŽ

Příprava

 Prvním krokem, který musíte provést, je vyřídit si příslušné stavební povolení, ohlášení nebo oznámení na stavebním úřadě spadající pod váš katastr. Jako podklad by měly stačit plánky vámi vybrané konstrukce, které najdete na našich stránkách. Příslušný stavební úřad vám pak podá další podrobné informace. Po odeslání objednávky vám budou zaslány plány vybrané konstrukce, včetně rozměrů betonových patek. Pokud si na přípravu netroufnete, požádejte nějakého šikovného zedníka ve vašem okolí. V terénu pak vytvořte díry o odpovídajícím počtu sloupků o půdorysném rozměru 30 x 30 cm nebo o průměru 40 cm. Díry musí dosahovat tzv. „nezámrzné hloubky“, což v našich zeměpisných šířkách je považována úroveň mezi 80 až 140 cm pod povrchem, podle druhu zeminy. Nejčastější druhy zeminy najdete v tabulce:

Běžné základové půdy (hlinitopísčité a písčitohlinité)

800 mm

Jílovitohlinité půdy

1000 mm

Smrštivé jíly a slíny

1400 mm

Pro větší pevnost vložte do vytvořených děr armaturu. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je bednění v jedné výškové rovině a poté zalijte díry betonem.  Po vytvrdnutí betonu můžete začít kotvit sloupky pomocí patek, které si můžete objednat současně s konstrukcí. V případě, kdy v budoucnu plánujete zvyšování terénu a pokládku např. zámkové dlažby, zvolte výšku betonových patek do úrovně pokládky dlažby (tzn. pokud budoucí čistá podlaha v řezu bude 0 cm a výška zámkové dlažby bude 10 cm pak výška betonových patek bude – 10 cm tedy 10 cm pod úroveň budoucí podlahy). Pro kotvení pak použijte výškově nastavitelné patky tak, aby dřevěný sloupek začínal 5 až 10 cm nad čistou podlahou a nebyl tak vystaven nadměrnému vlhku. Tyto nastavitelné patky lze také objednat současně s konstrukcí.

Patky sloupků

Pokud objednáváte pergolu s montáží, nezapomeňte objednat patky sloupků. Patky vybírejte podle druhu ukotvení – pokud bude pergola postavena na betonových základových patkách a do této úrovně bude položena např. zámková dlažba použijte některé patky s tavěcím šroubem. Pokud bude patka kotvená do čisté podlahy, lze použít patky se stavěcím šroubem i bez něj. Doporučujeme použít patky se stavěcím šroubem bez postraních plechů – tyto patky jsou vzhledově nejhezčí ( nejsou vidět na stranách plechy se šrouby ), vyžadují však náročnější montáž.

Montáž prováděná svépomocí

Každá námi dodávaná dřevěná konstrukce je vyráběna na CNC dřevoobráběcích linkách, na kterých se dosahuje velmi vysoké přesnosti každého dílu.  Z těchto důvodů je možné dodat konstrukci  jako stavebnici  a každý šikovný kutil si ji může sestavit sám. Bez základního řemeslného nářadí jako je pásová bruska, vrtačka či dláto se však neobejdete.  CNC stroj má i své limity  a některé operace je nutné provést až při montáži – je to například osové vrtání sloupů pro výškově nastavitelné patky nebo zapouštění krokví do pozednice při nulovém sklonu apod. Těmto operacím se však lze vyhnout zvolením jiného  druhu kotvících patek nebo jiného způsobu montáže. Některým operacím při složitějších konstrukcích se však nevyhnete – je to například konečné obroušení zhlaví trámů nebo úprava sedel u nárožních a úžlabních trámů a pod.

 Při montáži svépomocí je pak velice důležité zvolit správnou krytinu a sklon střešní roviny. Je nutné si uvědomit, že délka a šířka střešní roviny není přizpůsobena k vámi zvolené krytině. Tzn. že pokud použijete skládanou krytinu o pevné délce laťování s pultovými taškami na hřeben, nemusí vám tato délka souhlasit se skutečnou délkou střešní roviny. To samé pak platí i pro šiři. Stejně tak je nutné upravit rozteče krovů v případech, kdy to vyžaduje daná krytina např. polykarbonátové desky desky mající šíři 2,1 m a  kdy je nutné je spojovat na krovu.

Montáž prováděná naší odbornou firmou

Po vytvoření betonových patek je vše připraveno pro naše řemeslníky. Součástí montáže je i veškerý spojovací materiál jako jsou tesařské vruty, chemické kotvy, závitové tyče apod.  Podmínkou je pak výběr patek sloupků a případně krytiny nabízené v našem obchodě a dodané současně s konstrukcí. Hlavní výhodou je kompletní servis s pokládkou vámi zvolené krytiny. Samozřejmostí je rozměření a úprava střešní roviny pro danou krytinu.

Montáž lze objednat zatím pouze v rámci Východních Čech. Po domluvě lze provést montáž i mimo tento region.

Krovy Střechy Dřevostavby Lorenc.
Copyright © 2021. All Rights Reserved.