Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

Střechy
Krovy
Dřevostavby

Tomáš Lorenc
+420 777 249 757

Vladimír Janata
+420 777 328 219

Jiří Žabka
+420 773 110 450

Doporučené nejmenší sklony běžných krytin

Doporučené nejmenší sklony krytin tzv. bezpečné sklony  zajišťují nepropustnost vůči srážkové vodě bez doplňkových hydroizolačních opatření. Tento sklon především určuje výrobce krytiny. V tabulce najdete nejběžnější krytiny a jejich bezpečný sklon daný normou ČSN 73 1901.

SKLÁDANÁ KRYTINA

SKLON

krytina z pálených tašek

– taška obyčejná dvojitá

30°

– taška drážková tažená

35°

– taška drážková ražená se spojitou vodní drážkou

22°

– taška drážková ražená s přerušovanou vodní drážkou

30°

– vlnovka (esovka)

35°

– prejz

40°

krytina z betonových tašek profilovaných drážkových

22°

krytina z betonových tašek obyčejných

30°

krytina z vláknocementových rovinných prvků

– jednoduchá

30°

– dvojitá

25°

krytina z plechových rovinných desek

30°

krytina z vláknocementových vlnitých desek

15°

krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek

15°

krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin

15°

krytina z trapézových plechů

krytina plechová hladká na drážky nebo lišty

krytina z afaltových šindelů

18°

krytina z došků (sláma, rákos)

45°

Krovy Střechy Dřevostavby Lorenc.
Copyright © 2021. All Rights Reserved.